Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkende opleiders

Erkende opleiders

De onderstaande opleiders zijn door ProVoet erkend voor het opleiden voor het branchediploma Pedicure en/of Medisch pedicure en/of het branchecertificaat Medisch pedicure sport en/of het branchecertificaat Medisch pedicure oncologie:

 • Acuive

 • All Classes for Beauty

 • Amebo

 • Amice 

 • Arrancar

 • Beauty & Wellness University 

 • Dangremond

 • D&M Opleidingen

 • Dermé

 • Esthetica opleidingen

 • Footels (neemt geen nieuwe studenten meer aan)

 • Gelders opleidingsinstituut

 • Haarlemse Akademie

 • Instituut Kosmos (neemt geen nieuwe studenten meer aan)

 • Instituut Thomas

 • IVS opleidingen

 • Jolange opleidingen

 • Kaledi

 • Klimop opleidingen (neemt geen nieuwe studenten meer aan)

 • Kollaart

 • La Lique Cosmetics & Opleidingen

 • LOI

 • Lunarc

 • MBO Rijnland, afdeling ID College*

 • Noord Nederlandse Academie

 • NHA

 • NTI 

 • Opleidingsinstituut ORCA

 • Opleidingsinstituut Penso

 • Pediroda

 • Podo Educatie Instituut*

 • Praktivak

 • Rocas

 • ROC van Flevoland - MBO college Lelystad 

 • ROC Gilde Wellness & Beauty College*

 • ROC Midden Nederland afdeling Beauty College*

 • School4us

 • Summa college

 • Voetkundig centrum Achterhoek

* opleiding pedicure voor het branchediploma met andere instroomeisen

Voorlopige erkenning
Onderstaande opleiders hebben een voorlopige erkenning ontvangen. Deze zal te zijner tijd na het positief afronden van een tweede audit omgezet worden naar een definitieve erkenning:

 • Voetzorg+  - betreffende de opleiding medisch pedicure oncologie

Voorlopige erkenning opleiding pedicure voor het branchediploma met andere instroomeisen

 • Alfa College

 • ROC Nijmegen

 • ROC RijnIJssel

 • ROC West Brabant/Curio

 • ROC Zadkine

Waarom zijn sommige opleiders voorlopig en andere definitief erkend?

ProVoet is sinds 2012 bezig om samen met de scholen een kwaliteitsslag te maken in het brancheonderwijs. In het mbo bestaat de Onderwijsinspectie die toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs en de instellingen. In het particuliere veld geldt dat ook voor enkele scholen die een crebo-erkenning hebben voor het geven van de wettelijke mbo-opleiding pedicure of medisch pedicure. Voor alle particuliere scholen gold echter dat zij voor het geven van de brancheopleidingen pedicure en medisch pedicure niet hoefden te voldoen aan kwaliteitseisen. En dat wilde ProVoet graag veranderen, de opleiders zagen daar ook het positieve van in.

In 2014 heeft ProVoet met een aantal opleiders een intentieverklaring ondertekend. Daarin verklaarden de opleiders te voldoen aan de vier kwaliteitscriteria. In 2018 hebben deze scholen in een audit moeten aantonen dat zij aan de kwaliteitscriteria voldeden. Zij ontvingen de ProVoet-erkenning als alle punten positief waren beoordeeld. Deze scholen hebben de definitieve erkenning gekregen, omdat zij op dat moment vier jaar met ProVoet werkten aan hun kwaliteit en transparant waren over die kwaliteit. De definitieve erkenning loopt tot 2022, dan krijgen deze scholen opnieuw en audit en moeten zij laten zien dat zij aan de aangescherpte kwaliteitscriteria voldoen.

In de tussentijd hebben zich nieuwe scholen gemeld. De kwaliteit van deze scholen is onbekend voor ProVoet. Deze scholen krijgen daarom twee keer een audit. Na een eerste positieve audit krijgen zij een voorlopige erkenning, die maximaal twee jaar duurt, tot een tweede audit. In die tweede audit worden punten gecheckt die in de eerste audit nog niet aan de orde konden komen, zoals evaluaties van studenten. Bij opnieuw een goede afronding ontvangt de school een definitieve erkenning en gaat daarna mee in de vierjaarlijkse cyclus.

Informatie over de erkenning, kwaliteitscriteria en de inhoud ervan

Stichting Branchediplomering Voetzorg (kortweg: Stichting Bravo) is eigenaar van de branchekwalificaties pedicure en medisch pedicure en de specialisatie medisch pedicure sport. Deze stichting is in het leven geroepen door ProVoet, omdat het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) ophield te bestaan. ProVoet hecht veel waarde aan beide branchediploma’s en wil dat de borging ervan door een onafhankelijk orgaan wordt uitgevoerd. Stichting Bravo is een stichting zonder winstoogmerk die de examinering van het branchediploma en -certificaat borgt.

Kwaliteitscriteria
Onderstaande kwaliteitscriteria zijn het instapniveau dat Bravo hanteert voor alle scholen die willen opleiden voor de branchediploma’s en/of de specialisatie:

 • Opleider zorgt voor zorgvuldigheid en transparantie van informatie in contacten met (toekomstige) cursisten.
 • De opleider garandeert kwaliteit van onderwijs en materialen.
 • De opleider zet zich in om de kwaliteit in de branche te optimaliseren.
 • De opleider maakt gebruik van bekwame docenten.

Kwaliteitscriteria 2018-2022
ProVoet is met het scholenveld de kwaliteitscriteria verder aan het aanscherpen, voor de periode na september 2022.

Voorwaarden voor opleiden branchediploma’s en/of -certificaten
Voorwaarden voor het opleiden voor het branchediploma en/of -certificaat zijn:

 • Examinering door één van de twee erkende exameninstellingen (TCI of Exuive)
 • Een ProVoet erkenning waardoor duidelijk is dat de opleider voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Opleidingen voor het MBO-diploma pedicure en/of medisch pedicure

Naast het branchediploma kun je ook lid worden van ProVoet met een MBO-diploma pedicure en/of medisch pedicure. 

Bij onderstaande rijkserkende opleiders kun je de MBO-opleiding pedicure en/of medisch pedicure volgen: 

 • Amice
 • Albeda Beauty & Fashioncollege 
 • Gelders Opleidingsinstituut
 • Instituut Thomas
 • NTI
 • Pedimedique
 • ROC Midden Nederland
 • ROC van Flevoland
 • ROC Nijmegen
 • Rijn IJssel
 • ROC van Amsterdam
 • ROC van Twente 
 • Summa college

verschil brancheopleiding en MBO-opleiding