Automatische incasso

Als je jouw facturen van ProVoet en SFBV via een automatische incasso wilt betalen, kun je dit kenbaar maken door bijgaande formulieren te downloaden en volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar:

SFBV
Antwoordnummer 1322
3900 WB  Veenendaal

Bovendien krijg je met het betalen via een automatische incasso € 2,50 korting op de administratiekosten. Dit geldt voor alle facturen van ProVoet.

Waarom twee formulieren?
Beide formulieren moet je downloaden en ingevuld en ondertekend insturen. De ProVoet machtiging wordt gebruikt om de algemene kosten zoals jouw lidmaatschapscontributie mee te incasseren. De SFBV-machtiging is nodig om andere, meer persoonsgebonden zaken en diensten zoals bijvoorbeeld premie voor collectieve verzekeringen te laten incasseren.
Helaas is het voor de financiële administratie en de afwikkeling met jouw bank niet mogelijk om dit met één formulier te doen. 

Formulier Automatische incasso ProVoet
Formulier Automatische incasso SFBV

Wil je een eerdere machtiging voor automatische incasso stopzetten? Download dan het formulier stopzetten automatische incasso.
 Formulier Stopzetten automatische incasso
(of stuur jouw verzoek per brief) en stuur dit ingevuld en ondertekend naar:

ProVoet
Kerkewijk 69
3901 EC  Veenendaal