Stroomwijzer opleidingen voetverzorging

De stroomwijzer brengt de diverse doorstroommogelijkheden van een (potentiële) pedicure in beeld. Dit gaat over de bestaande opleidingen in de voetverzorgingsbranche tot aan de opleiding Podotherapie.

Stroomschema opleiders

*In de pedicurebranche bestaan twee soorten diploma’s voor de (medisch) pedicure: het branchediploma en het Mbo-diploma. Voor wat betreft de vakinhoud zijn deze twee diploma’s gelijk aan elkaar. Wanneer u in het bezit bent van een branchediploma en u wilt ook graag het Mbo-diploma behalen dan zult u daarvoor een aantal examens moeten afleggen en (mogelijk op onderdelen) een opleiding volgen. 

Waarom aanvullende examens noodzakelijk zijn

Een Mbo-opleiding valt onder de ‘Wet educatie en beroepsonderwijs’ (WEB) en die wet schrijft voor dat een mbo-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook gericht is op het kunnen meedoen in de maatschappij en toegang biedt tot een vervolgopleiding op een hoger niveau.

 

Wat zijn de verschillen tussen een MBO-diploma en een Branchediploma?

Vakinhoudelijk zijn deze twee diploma’s gelijkwaardig. Zij verschillen in de vakken betreffende algemene vorming (Nederlands, een Moderne Vreemde Taal en rekenen/wiskunde) en een verplichting tot stage in de vorm van een aantal uren beroepspraktijkvorming (tot maximaal 60% van de opleidingstijd). 

Podotherapie

Podotherapie is een hbo-opleiding (niveau 5). Om te worden toegelaten tot een hbo-opleiding moet iemand in het bezit zijn van een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4). De toegang tot hbo Podotherapie is niet vanzelfsprekend met een branchediploma Medisch Pedicure. Dit heeft te maken met de eisen die het hbo-niveau stelt aan de algemene vakken (Nederlands, een Moderne Vreemde Taal en rekenen/wiskunde).

Een leerling met een mbo-diploma medisch pedicure kan direct doorstromen. Met een branchediploma Medisch Pedicure voldoet zij niet aan de vooropleidingseisen. Is zij aan het begin van het studiejaar (waarin zij met de opleiding wil beginnen) 21 jaar of ouder, dan kan zij deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Elke hogeschool richt het toelatingsonderzoek naar eigen inzicht in; hierover zijn geen landelijke afspraken of richtlijnen. Indien het toelatingsonderzoek succesvol afgerond wordt, kan zij alsnog starten met de hbo-studie.

Voor een pedicure die haar competenties wil verzilveren na jarenlange ervaring en geen verdere ambities heeft richting podotherapie, is het branchediploma een goede optie. Dan is de noodzaak voor de algemene vakken Nederlands, een Moderne Vreemde Taal en rekenen/wiskunde minder relevant.

Mocht een medisch pedicure met een branchediploma alsnog besluiten podotherapeut te willen worden, dan zal zij de toelatingstoets moeten doen (ervan uitgaande dat zij ouder is dan 21 jaar). Dat brengt wel een risico met zich mee; als zij namelijk de toets niet haalt, kan zij bij geen enkele hogeschool in Nederland nog terecht voor de opleiding Podotherapie. 

Doorstroommogelijkheden

  • Mbo pedicure: geeft wettelijk recht op doorstroom naar mbo-diploma medisch pedicure
  • Branchediploma pedicure: doorstroom mogelijk naar branchediploma medisch pedicure
  • Mbo medisch pedicure geeft wettelijk recht op doorstroom naar onder meer een hbo opleiding podotherapie
  • Branchediploma medisch pedicure: doorstroom is afhankelijk van voorkennis. Ouder dan 21 jaar. Intakegesprek voor opleiding podotherapie.

Toelichting op het stroomschema

Geen instroomeisen 
Een leerling zonder relevante voorkennis kan starten met een opleiding voor het Branchediploma Pedicure. Na afronding van deze opleiding is doorstroming mogelijk naar de opleiding voor het Branchediploma Medisch Pedicure. Doorstroom van het branchediploma Medisch Pedicure naar de opleiding Podotherapie is niet mogelijk. Niet erkend pedicure diploma 
Een leerling met een niet erkend pedicurediploma kan op basis van een EVC-traject (Erkenning Eerder Verworven Competenties) aantonen op een voldoende niveau te functioneren om in aanmerking te komen voor een mbo Pedicure en/of branchediploma Pedicure. Daarna kan, afhankelijk van de vooropleiding, doorgestroomd worden naar mbo Medisch Pedicure en/of het branchediploma Medisch Pedicure. Verzilvering ervaring Pedicures met een BD Pedicure of met een mbo Pedicure (niveau 3) kunnen op basis van opgedane ervaring via een EVC-traject kiezen voor vrijstellingen bij de vervolgstudie Medisch Pedicure.  Instroomeisen 
Voldoende relevante voorkennis betekent dat een leerling in het bezit is van een diploma vmbo theoretische leerweg, gemengde leerweg of kadergerichte leerweg. Deze leerlingen kunnen direct instromen in de opleiding pedicure (niveau 3). Indien zij daar de voorkeur aangeven, kunnen ze ook starten met een opleiding branchediploma Pedicure.

Leerlingen met een diploma vmbo theoretische leerweg kunnen ook direct starten met de opleiding Medisch Pedicure (daarin zit dan automatisch niveau 3 – pedicure in verwerkt). Leerlingen met een mbo niveau 4 diploma, havo of vwo diploma kunnen rechtstreeks instromen in de opleiding hbo Podotherapie.