Beleidsplan ProVoet

De algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft op 12 september 2020 het beleidsplan van ProVoet voor de periode 2020-2025 vastgesteld.

Het beleidsplan geeft de visie en de beleidslijnen van branchevereniging ProVoet weer voor de periode van 2020 tot 2025. Het laat daarnaast zien wat ProVoet in de komende jaren wil bereiken. De hoofdthema's zijn: 

  • Zichtbare kwaliteit 

  • Sterke vereniging voor de leden

  • Profileren van het beroep, de beroepsgroep en de vereniging

Beleidsplan 'Iedereen doet mee'2020-2025

Film verantwoording beleidsplan

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering is een film beschikbaar gesteld waarin verantwoording afgelegd wordt en wordt verteld hoe ProVoet zich voorbereid op de volgende beleidsperiode.

Of klik hier voor de film