Reglement Geschillencommissie Samenwerkingsregels

ProVoet is er voor en door haar leden. Voor het geval er onverhoopt een geschil ontstaat tussen ProVoet en een ProVoet-lid is er de Geschillencommissie Samenwerkingsregels Voetzorg waarop in zo'n geval teruggevallen kan worden.

In een reglement is vastgelegd wat de procedure hiervoor is. Deze Geschillencommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen die het geschil vervolgens beoordelen en een uitspraak doen. 

Reglement Geschillencommissie Samenwerkingsregels Voetzorg