Overslaan en naar de inhoud gaan

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

In vervolg op het klanttevredenheidsonderzoek van 2013 bieden we hierbij opnieuw de mogelijkheid aan om de tevredenheid van je cliënten te peilen. Dit keer wordt het onderzoek, vanuit kostenbesparend oogpunt, uitsluitend online uitgevoerd.

Online onderzoek

Je geeft digitaal de naam van de klant en zijn e-mailadres door. Deze worden alleen gebruikt ten behoeve van dit onderzoek, dus eenmalig. Het is belangrijk bij de klant na te vragen of deze dat goed vindt. Als de klant geen toestemming geeft, geef je de naam en het e-mailadres van deze klant niet door. De klanten krijgen vervolgens een mail met een uitnodiging om het onderzoek in te vullen. In die mail staat een link, waarop zij kunnen klikken.

Welke vragen worden gesteld?

De vragen betreffen onder meer zaken rondom telefonische bereikbaarheid, ontvangst, bereikbaarheid/parkeergelegenheid, inrichting, betaalmogelijkheden, uitstraling, hygiëne, communicatie, intake/anamnese, frequentie/lengte behandeling. Een werkgroep bestaande uit negen pedicures, een beleidsmedewerker van ProVoet en een consultant van het bureau dat het onderzoek coördineert, heeft de vragenlijst samengesteld. De vragenlijst is inhoudelijk gelijk aan het onderzoek dat in 2013 heeft gelopen.

Rapportage op twee niveaus

Er worden rapporten gemaakt van de resultaten van iedere deelnemende praktijk. Dit geeft de individuele leden een beeld van wat hun cliënten waarderen. Niemand anders dan de pedicure krijgt haar rapportage te zien, want deze wordt namelijk automatisch gegenereerd door het systeem. Daarnaast wordt er door een extern bureau een algemeen rapport uitgebracht op basis van de landelijke cijfers. Dat gebruikt ProVoet richting extern geïnteresseerden, zoals zorgverzekeraars. Ook geeft dat zicht op eventuele veranderingen die er zijn ten opzichte van het rapport uit 2013.

Accreditatie

ProCERT kent 6 accreditatiepunten toe (domein Kwaliteitsbewust handelen) voor deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek aan degenen die een volledig ingevuld verslagformulier mailen naar info@provoet.nl. Dit formulier kun je hier downloaden.

Meedoen?

Je kunt je per mail aanmelden voor het klanttevredenheidsonderzoek via financiën@ProVoet.nl Je ontvangt dan een factuur à € 39,95 (excl. btw) en verdere instructies.

Interesse, maar nu nog geen tijd?

Zorg dan dat je alvast het e-mailadressenbestand van je klanten op orde brengt. Dan kun je goed voorbereid van start als je zover bent.