Overslaan en naar de inhoud gaan

12 december 2019

De KOR en contractering met podotherapeuten

Wij hebben de laatste tijd al veel bericht over de kleineondernemersregeling (KOR) en de aankomende wijzigingen in 2020. Momenteel krijgen wij veel vragen van leden en bereiken ons diverse signalen dat er onduidelijkheid is over de contractering met podotherapeuten.
Podotherapeuten willen weten of pedicures onder de KOR vallen en, indien van toepassing, vragen ze om hun tarief te verlagen. Uiteraard staat het podotherapeuten vrij hierom te vragen. ProVoet vindt echter het verlagen van tarieven voor pedicures die onder de KOR vallen niet terecht.

Communiceren met verwijzers

Wij zijn van mening dat de overheid de KOR in het leven heeft geroepen om kleine ondernemers te stimuleren en dat het fiscale voordeel (geen btw afdracht) dus ook voor de betreffende pedicure is bedoeld. Een podotherapeut betaalt een tarief aan de pedicure en mag hier sowieso geen btw over terugvragen, ongeacht of het een tarief inclusief of exclusief btw betreft. Het tarief is een totaalprijs voor de podotherapeut. Elke verlaging van het tarief vloeit dus rechtstreeks naar de podotherapeut zelf. 

Wij adviseren onze leden om geen tariefverlaging te accepteren en wijzen hierbij op het feit dat het fiscale voordeel van de KOR voor de betreffende pedicure zélf bestemd is.

Anderzijds begrijpen we dat tariefonderhandeling soms lastig kan zijn en soms zelfs niet mogelijk is. Als pedicure én als podotherapeut heb je echter altijd drie keuzes:

1.    Je komt samen uit op een acceptabel tarief.
2.    Je accepteert een, in jouw ogen, te laag tarief en bent het daar eigenlijk niet mee eens. Je hebt je dan wel te houden aan wat je contractueel bent overeengekomen. 
3.    Je  weigert een contract, omdat het geboden tarief niet langer aantrekkelijk genoeg is.

Let op

Als je als pedicure de nieuwe KOR toepast dan vervalt je recht op aftrek van btw. Bij een tariefverlaging heb je dus twee keer een financieel nadeel: ten eerste verlaag je je tarief, en ten tweede verlies je recht op aftrek van btw. Omdat de podotherapeut zich waarschijnlijk niet voldoende realiseert hoe groot dit nadeel is, adviseren wij onze leden om het verlies van het btw-aftrekrecht aan te kaarten bij een tariefonderhandeling. Dit versterkt de onderhandelingspositie van de pedicure.

Voorbeeldcasussen 

De volgende twee voorbeelden hebben direct betrekking op bestaande situaties van onze leden:

Voorbeeldcasus 1

Voorbeeldcasus 2