14 oktober 2022

Het belang van Provoet-congres 'De Oudere Voet'

Het congres van 5 november 2022 is niet zo maar 'nog' een congres. Het is een congres waarbij de positionering van met name de medisch pedicure maar ook de pedicure een behoorlijke sprong zou kunnen maken. Lees daarom onderstaand bericht goed door en zorg dat je het congres niet mist! Net als bij het eerste congres in deze samenwerking zijn de resultaten van groot belang voor de toekomst van ons vak.

ProCERT: 6 punten (Omgevingsbewust handelen 1 + Overige risicovoet (niet zijnde DM of reuma) 3 +Voetzorg — Reuma 2).

Let op: ben je aanwezig op het jublieumcongres van Provoet op 15 oktober 2022? Dan staat je daar een zeer aantrekkelijke kortingsactie te wachten. Neem de flyer mee!

Of Ga naar de website en meld je nu al aan

Op het congres van 5 november zullen alle 6 de leden van de stuurgroep, die een studie gaat begeleiden naar de oudere voet, hun motivatie uitspreken waarom zij zich in het voortraject belangeloos voor deze studie hebben ingezet. Zij zullen aangeven waarom deze studie, en dan met name de resultaten, zo belangrijk is voor de doorontwikkeling van het vak van voetverzorging. Deze studie zal worden uitgevoerd door drie hoogleraren die verbonden zijn aan twee universiteiten. ProVoet faciliteert deze studie maar kan geen invloed uitoefenen op de resultaten ervan. Bestuurslid zorg Karlien Bongers heeft wel zitting in de stuurgroep.

Waarom is dit congres?

1.    Voetproblemen bij ouderen zijn per definitie moeilijker op te lossen en zorgen in veel gevallen voor achteruitgang in mobiliteit;
2.    Op alle nieuwssites verschenen onlangs CBS-cijfers die aangeven dat er per dag 280 ouderen op de eerste hulpposten in Nederland komen wegens valincidenten. 44% van de valincidenten wordt veroorzaakt door voetproblemen. Revalidatiekosten na vallen door ouderen behoren tot de duurste zorgkosten;
3.    In een onderzoek uit 2018 in een grote zorginstelling in Rio de Janeiro, Brazilië onder 174 bewoners bleek dat een groot deel van de voeten van deze bewoners zich in verwaarloosde staat bevonden;
4.    In alle zorghervormingen voor ouderen die in de afgelopen jaren zijn voorgesteld wordt voetzorg niet benoemd als deel van de oplossing om de zorg voor ouderen te behouden;
5.    Als de voeten slechter functioneren gaat de mobiliteit en de participatie in de samenleving achteruit. Het trieste beeld dat hierbij past is eenzaamheid en nog hogere kosten.

Aandacht voor de oudere voet is bittere noodzaak en jullie spelen daarin een belangrijke rol.

Maatschappelijke veradering is noodzakelijk

Aan veranderingen in de samenleving gaat altijd een politieke discussie vooraf. Die politieke discussie die moet leiden tot aanpassing, in dit geval van de ouderenzorg, mist op het gebied van voetzorg elk fundament. Een goed uitgevoerde wetenschappelijke studie naar de oudere voet is één van deze fundamenten, omdat de resultaten richting geven waarin gezocht moet worden naar oplossingen en waar beleid op moet worden geformuleerd.

Een gegeven is dat de zorg moet uitzakken naar lagere echelons die een deel van de zorg kunnen opvangen en zorg kunnen garanderen tegen eenzelfde kwalitatief niveau. En zelfs beter, maar wel tegen lagere kosten. Dat zou een wezenlijke verlichting van de druk op de zorg geven. Goede voetzorg, beter gefaciliteerd in instellingen, met de daarbij horende informatie en communicatie zou naar o.a. de mening van Mischa Nagel een stevige bijdrage leveren bij het behoud van zorg voor ouderen. Als we nu niet snel iets veranderen dan zal er over 10 jaar een enorme zorgcrisis uitbreken, omdat we dan niet meer over genoeg opgeleide mensen spreken die zorg kunnen verlenen.

De wetenschappelijke studie

De studie naar de oudere voet zal 5 jaar gaan duren en twee promovendi opleveren. Tussentijdse resultaten zullen worden gerapporteerd. ProVoet heeft zich aan deze studie verbonden omdat het belang voor haar leden groot is. 

Het 2e deel, wat nog niet bekend gemaakt is, zijn de interviews met verpleegkundigen/verzorgenden van ouderen. Mischa Nagel heeft voor aankomend congres 4 zorgverleners gesproken over voetproblemen in instellingen. Dit keer niet over communicatie maar over hun eigen competenties om afwijkijkingen te herkennen en hier tijdig professionele hulp bij te zoeken. Wat geven zij aan terugkoppeling aan medisc pedicures en pedicures en wat doen zij met de adviezen die worden gegeven voor de juiste verzorging?

Deelname aan congres van groot belang

Kortom: jouw aanwezigheid op het komende congres over de oudere voet is van groot belang om jezelf een beeld te vormen waar dit belangrijke deel van onze zorgverlening komt te staan in het zorgmodel. Na het congres is jouw terugkoppeling aan ons van groot belang om in de komende twee jaar met elkaar in gesprek te gaan en jouw gedachten te vernemen over aspecten die uit de studie naar voren zullen komen.

Een ding is zeker. Het leveren van goede voetzorg aan ouderen is een kwaliteit die ligt bij onze leden. Zowel dermatoloog Johan Toonstra als directeur van ProVoet Ron Verschuren hebben zich hier al schriftelijk over uitgelaten. De mening van deze beide autoriteiten op hun vakgebied zijn onlangs verschenen.

Lees de meningen van Joan Toonstra en Ron Verschuren 

Ga naar de website en meld je aan