27 september 2022

Uitbreiding basisverzekerde voetzorg (2)

In juli heeft ProVoet alle stakeholders een brief gestuurd om haar zorgen te uiten over de uitbreiding van de basisverzekerde voetzorg. De zorgen van ProVoet bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Het huidige declaratiemodel van de basisverzekerde voetzorg kent een kostprijsverhogend effect, omdat de podotherapeut er tussen gezet wordt, iets wat niet voor alle risicovoeten nodig is.
     
  • ProVoet signaleert dat steeds meer pedicures ontevreden zijn over het contract van de podotherapeut en daarom geen nieuw contract meer afsluiten. Een mogelijk vervelend gevolg daarvan voor verzekeraars is dat onvoldoende voetzorg wordt gecontracteerd en de zorgplicht aan de verzekerden in het gedrang komt.

Voorstel ProVoet: rechtstreekse declaratie

ProVoet heeft daarom voorgesteld een nieuw declaratiemodel te ontwikkelen, waarbij podotherapeuten en pedicures de geleverde zorg allebei rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. Er verdwijnt daarmee een ‘tussenlaag’, zodat er meer geld kan worden besteed aan de daadwerkelijke zorg.

Reacties gesprekspartners

ProVoet vroeg eind augustus de NVvP om duidelijkheid. Hoe denken zij om te gaan met deze uitbreiding van de basisverzekerde voetzorg en wat zullen zij voorstellen aan de pedicures? De NVvP gaf aan daar op terug te komen, maar tot op heden hebben wij van de NVvP nog geen antwoord gekregen.
In september voerden we gesprekken met het ministerie van VWS en met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het ministerie heeft een toezichthoudende taak in deze en daar hoeven we op dit moment niet veel van te verwachten.
Uit het gesprek met ZN hebben we de conclusie getrokken dat er geen beweging in het dossier zit, ze gaan door op de huidige manier. Wij benadrukten dat wij verwachten dat er knelpunten ontstaan in de beschikbaarheid van gecontracteerde voetzorg en dat rechtstreekse contractering (op verwijzing door specialist, huisarts of podotherapeut) van pedicures een betere optie zou zijn.

Verwachting Zorgverzekeraars Nederland

ZN geeft aan dat de zorgverzekeraars naar alle waarschijnlijkheid de huidige werkwijze blijven hanteren. En bij mogelijke knelpunten, zoals te weinig gecontracteerde voetzorg, hebben zorgverzekeraars de mogelijkheid om gedurende het jaar andere partijen te contracteren. Dan zou mogelijk de pedicure wel rechtstreeks gecontracteerd kunnen worden. 

Advies bij nieuwe contracten

Uit het gesprek met ZN bleek dat zorgverzekeraars al op de hoogte zijn van het afschaffen van de btw voor de gecontracteerde voetzorg. Mogelijk willen zij, net als sommige podotherapeuten, daar een graantje van meepikken door de tarieven te verlagen. ProVoet is van mening dat dit niet terecht is en dat de vrijkomende btw voor de pedicure is. Ons advies is daarom: teken alleen een contract waar je tevreden over bent. Als je een contract tekent waar je niet tevreden over bent, heb je daar de hele contractperiode last van en kan ProVoet je hier lastig bij helpen, je hebt er dan immers zelf mee ingestemd.

Uitbreiding basisverzekerde voetzorg

E.E.H. IJntema donderdag, september 29, 2022 - 15:10

bij geen verlening ben je wel je klanten kwijt zp2 en hoger

A.I. Ungureanu dinsdag, oktober 4, 2022 - 09:23

Het kost de podotherapeut € 0,00 om het totaal van de prijs voor een behandeling + de BTW te betalen aan de pedicures, want zij dragen GEEN BTW af noch betalen ze BTW. Het is dus puur winstbejag als zij trachten de BTW in hun zak te houden. Bovenop de winst die ze toch al maken op de voetzorg, zonder het werk uit te voeren.

A. Akkermans-van de Steeg zondag, oktober 16, 2022 - 10:14

Las net dat de NZA de tarieven voor podotherapie zp 2-4 met 4,41 % heeft verhoogd. Dus bij ons zal dit dus ook moeten gaan gebeuren...