Overslaan en naar de inhoud gaan

Richtlijnen, Bedrijfshandboek en Beroepscode

Richtlijnen en (Beroeps)Code

In de voetverzorgingsbranche kennen we een aantal richtlijnen.

De Beroepscode (medisch) pedicure

De Beroepscode voor de (medisch) pedicure is in 2016 ontwikkeld en is een logische stap in de ontwikkeling van het beroep pedicure en medisch pedicure. Het document beschrijft hoe het professionele handelen eruit ziet. De Beroepscode is ontwikkeld op initiatief van ProVoet en bevat waarden en normen voor een goede beroepsuitoefening. De pedicure en medisch pedicure kan op de Beroepscode terugvallen als zij/ hij twijfelt over hoe te handelen in een lastige situatie. Daarnaast kan het goed zijn om weer eens stil te staan bij wat wel en niet past binnen bepaalde situaties.

Miniatuurvoorbeeld

Casussen

Bekijk de casussen die zijn gemaakt om je inzicht te geven in de beroepscode.

Film beroepscode
Er is een filmpje waarin we aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien wat je in de praktijk aan de beroepscode kunt hebben. Bekijk het filmpje over de beroepscode.

Bekijk de Beroepscode (medisch) pedicure

Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure

Voor alle pedicures is er het 'Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure'. Dit nieuwe Bedrijfshandboek vervangt de Code voor het voetverzorgingsbedrijf. Destijds is de Code geïnitieerd door het HBA (het HoofdBedrijfschap van Ambachten) en tot 2018 beheerd door het CvAE. ProVoet heeft toen de Code van het voetverzorgingsbedrijf overgenomen. Inmiddels is deze Code vernieuwd en wordt deze vervangen door het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure. Hieronder kun je het Bedrijfshandboek downloaden en inzien. Het Bedrijfshandboek is een praktische gids voor een beter bedrijf en in die vorm een branchestandaard én een Arbocatalogus. Het is een bundeling van alle relevante wet- en regelgeving, aangevuld met branche specifieke richtlijnen en adviezen. Het doel van het Bedrijfshandboek is het ondernemerschap en de bedrijfsvoering in de pedicurebedrijven naar een hoger niveau te tillen. Dit wordt gerealiseerd door:

  • Wet- en regelgeving te vertalen en te interpreteren;
  • Ontwikkelen van brancherichtlijnen (bijvoorbeeld voor arbo en veiligheid);
  • En deze ‘kort en krachtig’ presenteren aan de beroepsbeoefenaar.

Het Bedrijfshandboek besteedt aandacht aan:

  • Sterk ondernemerschap
  • Duurzaamheid
  • Arbeidsomstandigheden en veiligheid
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Milieu
  • Inkoop
  • Inrichting van het bedrijf

 
Belangrijke bijlagen
Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicurE 

Op termijn kun je dit bedrijfshandboek ook in boekvorm aanschaffen via de webshop

De Richtlijnen

Daarnaast zijn er voor de medisch pedicures en pedicures DV/RV twee richtlijnen van toepassing: Richtlijnen voor de behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus en van personen met een reumatische aandoening’. Hierin worden adviezen gegeven voor de best mogelijke voetzorg door de medisch pedicure of pedicure DV/RV bij mensen die diabetes of een reumatische aandoening hebben. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek en de expertise van vakinhoudelijke mensen. De Richtlijnen zijn in 2018 herzien, de geactualiseerde richtlijnen vind je hieronder ter inzage.

Bekijk de Richtlijnen voor de behandeling van voeten van personen met DM en/of RA

Download hier de Richtlijnen 

Bestel de herziene richtlijnen digitaal of in boekvorm bij BSL.

Hoe profiteer je van 40% korting bij aanschaf van de Richtlijnen in de webshop van BSL.

Antwoorden casussen Beroepscode

*Antwoorden 1C 2B 3B