Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het is de verantwoordelijkheid van de individuele zorgverlener om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als medisch pedicure val je in elk geval onder de reikwijdte van de wet. Als je als pedicure niet werkzaam bent binnen de Zvw en de Wlz en je kiest ervoor niet aan de wet te voldoen, dan is dat uiteraard een eigen keuze. De Wkkgz gaat over goede zorg en leren van je fouten om de kwaliteit van je zorgverlening constant te verbeteren. Dat lijkt heel logisch voor een professioneel werkende pedicure en waarschijnlijk werk je al steeds aan je kwaliteit. Waarom zou je dan niet eens alles in je praktijk nalopen met de checklist Wkkgz die we eerder hebben gepubliceerd? Dat kost je niet veel tijd. 

Model klachtenregeling ProVoet

ProVoet heeft een klachtenregeling ontwikkeld voor ProVoet-leden. Deze modelovereenkomst is opgesteld en vastgesteld door ProVoet. De klachtenregeling voldoet aan de Wkkgz en is aangepast aan de AVG. Het doel van de ProVoet-klachtenregeling is om een laagdrempelige regeling te bieden voor leden en consumenten.

Leden van ProVoet kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Het is mogelijk om de modelregeling te voorzien van je eigen (praktijk)naam en daarmee te publiceren voor op je eigen website. In de regeling wordt speciaal voor de pedicures een uitgebreide toelichting gegeven op de werking van de regeling en de rol van de klachtenfunctionaris van ProVoet.

Klachtenfunctionaris ProVoet

ProVoet heeft een klachtenfunctionaris. Consumenten kunnen bij deze klachtenfunctionaris terecht, mocht er sprake zijn van klachten over een (medisch) pedicure of haar behandeling. De klachtenfunctionaris van ProVoet is onafhankelijk en onpartijdig. Zij heeft als taak in samenspraak met consument en (medisch) pedicure te bemiddelen tot een oplossing. De klachtenfunctionaris probeert het wederzijds vertrouwen tussen de (medisch) pedicure en de consument te herstellen. De klachtenfunctionaris doet geen inhoudelijke beoordeling op de aard en inhoud van de (medische) behandeling. De klachtenfunctionaris probeert binnen 6 weken een klacht tot een oplossing te brengen. Mocht dat niet lukken, kan de consument beroep indienen bij de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging.

De klachtenfunctionaris is rechtstreeks te bereiken via klachtenfunctionaris@provoet.nl. Het aanmelden van een klacht kan een consument doen via het klachtenformulier van ProVoet:klachtenformulier 
We hebben een lijst met veel gestelde vragen (FAQ) over klachten samengesteldlijst met Veel gestelde vragen (FAQ) over klachten 

Miniatuurvoorbeeld

Brochure Klachten / Geschillencommissie in de webshop

In 2018 is de ProVoet-klachtenregeling volledig vernieuwd! De klachtenregeling voldoet aan de Wkkgz en is aangepast aan de AVG. Het doel van de ProVoet-klachtenregeling is om een laagdrempelige regeling te bieden voor leden en consumenten. Binnen ProVoet is een klachtenfunctionaris aangesteld, waarvan alle leden gebruik kunnen maken. Deze regeling kent een modelovereenkomst, die leden van ProVoet voor eigen gebruik kunnen kopiëren en bewerken. Het is mogelijk om de modelregeling te voorzien van je eigen (praktijk)naam en daarmee te publiceren voor op je eigen website. In de regeling wordt speciaal voor de pedicures een uitgebreide toelichting gegeven op de werking van de regeling en de rol van de klachtenfunctionaris van ProVoet. Daarnaast is nu ook de consumentenbrochure Klachten / Geschillencommissie vernieuwd en te bestellen via de webshop! U betaalt slechts € 3,46 (excl. btw en verzendkosten) voor een set van 25 brochures.
 

Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging

Door het lidmaatschap bij ProVoet zijn leden automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. De geschillencommissie kan wel een inhoudelijke beoordeling doen op de klacht. De consument betaalt een eenmalige bijdrage om een zaak aan te melden. Dit ontvangt hij retour als hij in het gelijk wordt gesteld. Zodra de klacht behandeld wordt door de geschillencommissie trekt de klachtenfunctionaris van ProVoet zich terug.