Opleiding pedicure en medisch pedicure

Hoe vind je een goede passende opleiding als je pedicure of medisch pedicure wilt worden? Beter een branche- of Mbo-diploma. Moet je nog een hele opleiding doen of kun je vrijstellingen krijgen?

In de voetverzorgingsbranche bestaan drie soorten scholen

  1. ROC’s, zij leiden op voor een mbo-diploma (ook wel crebodiploma genoemd) en staan daarvoor onder toezicht van de Onderwijsinspectie. Zij kunnen ook opleiden voor een branchediploma (medisch) pedicure. Daar houdt de Onderwijsinspectie geen toezicht op, die examinering staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. 
     
  2. Particuliere scholen met een creboregistratie. Zij leiden op voor een branchediploma (medisch) pedicure én voor een mbo-diploma (ook wel crebodiploma genoemd). Zij staan ook onder toezicht van de Onderwijsinspectie als het aankomt op de crebodiploma’s. Particuliere scholen met een creboregistratie moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria als ROC’s, maar genieten meer vrijheid om de mbo-trajecten flexibeler aan te kunnen bieden. 
     
  3. Particuliere scholen. Zij leiden op voor een branchediploma pedicure en medisch pedicure. Zij moeten voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria die in de branche opgesteld zijn, die worden hieronder genoemd.

Wat zijn de verschillen tussen een mbo-diploma en een branchediploma?

Er is een branchediploma pedicure en medisch pedicure en een Mbo-diploma pedicure en medisch pedicure. Vakinhoudelijk zijn deze twee diploma’s gelijkwaardig. Alleen het mbo-diploma biedt naast vakinhoudelijke scholing ook algemeen vormende vakken (bijvoorbeeld de vakken Nederlands, moderne vreemde taal en rekenen/wiskunde) én een verplichte stage in de vorm van een aantal uren beroepspraktijkvorming.

Opleidingen tot pedicure en medisch pedicure

Om te voorzien in kwaliteitsborging van de brancheopleiders heeft ProVoet samen met de opleiders kwaliteitscriteria opgesteld waarlangs de goede opleider werkt.

kwaliteitscriteria en de lijst met erkende opleiders

VInd een opleider bij jou in de buurt

Maatwerk Medisch Pedicure

Het traject Maatwerk Medisch Pedicure heeft gelopen van mei 2016 tot 31 december 2019. Dit traject was bedoeld voor alle pedicures DV en DV/RV, die graag het diploma medisch pedicure wilden halen. waarbij gekeken werd naar de kennis en vaardigheden waar een deelnemer al over beschikte. 

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

In een EVC stel je een portfolio samen. Dat is een map waarin je met bewijzen aantoont in hoeverre je voldoet aan de verschillende competenties die een medisch pedicure moet beheersen. In een zogenoemd assessment gaan assessoren vervolgens het gesprek met jou aan over jouw portfolio. In dat gesprek willen de assessoren doorgronden of de bewijslast echt van jou is en in welke mate je die ervaring hebt. Na het assessment krijg je de uitslag, die bestaat uit een plan waarin staat welke onderdelen je nog moet doen, voordat je het branchediploma medisch pedicure kunt ontvangen. Dat kan dus per persoon verschillen. Voordeel hiervan is dat je zaken die je in het verleden al eigen hebt gemaakt, niet opnieuw hoeft te doorlopen. Vraag naar de mogelijkheden bij een opleidingsinstituut bij jou in de buurt.