Overslaan en naar de inhoud gaan

Opleiding pedicure en medisch pedicure

Opleiding pedicure en medisch pedicure

In de voetverzorgingsbranche bestaan drie soorten scholen
1.    ROC’s, zij leiden op voor een mbo-diploma (ook wel crebodiploma genoemd) en staan daarvoor onder toezicht van de Onderwijsinspectie. Zij kunnen ook opleiden voor een branchediploma (medisch) pedicure. Daar houdt de Onderwijsinspectie geen toezicht op, die examinering staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. 
2.    Particuliere scholen met een creboregistratie. Zij leiden op voor een branchediploma (medisch) pedicure én voor een mbo-diploma (ook wel crebodiploma genoemd). Zij staan ook onder toezicht van de Onderwijsinspectie als het aankomt op de crebodiploma’s. Particuliere scholen met een creboregistratie moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria als ROC’s, maar genieten meer vrijheid om de mbo-trajecten flexibeler aan te kunnen bieden. 
3.    Particuliere scholen. Zij leiden op voor een branchediploma pedicure en medisch pedicure. Zij moeten voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria die in de branche opgesteld zijn, die worden hieronder genoemd.

Wat zijn de verschillen tussen een mbo-diploma en een branchediploma?
Er is een branchediploma pedicure en medisch pedicure en een Mbo-diploma pedicure en medisch pedicure. Vakinhoudelijk zijn deze twee diploma’s gelijkwaardig. Alleen het mbo-diploma biedt naast vakinhoudelijke scholing ook algemeen vormende vakken (bijvoorbeeld de vakken Nederlands, moderne vreemde taal en rekenen/wiskunde) én een verplichte stage in de vorm van een aantal uren beroepspraktijkvorming.

Opleidingen tot pedicure en medisch pedicure
Om te voorzien in kwaliteitsborging van de brancheopleiders heeft ProVoet samen met de opleiders kwaliteitscriteria opgesteld waarlangs de goede opleider werkt. Bekijk de kwaliteitscriteria en de lijst met erkende opleiders.

Maatwerk Medisch Pedicure
Het traject Maatwerk Medisch Pedicure is mei 2016 van start gegaan. Dit traject is bedoeld voor alle pedicures DV en DV/RV, die graag het diploma medisch pedicure willen halen. Hierbij wordt gekeken naar de kennis en vaardigheden die een deelnemer heeft zodat je niet opnieuw hoeft te leren wat je al kunt en weet. Bijkomende voorwaarde is registratie in het KRP. 
Speciaal voor dit traject is de website www.maatwerkmedischpedicure.nl opgezet. Op de website staat een ervaringsmeter, waarmee je zelf in kunt schatten voor hoeveel onderdelen je mogelijk vrijstelling zou kunnen krijgen. Je kunt deze ervaringsmeter kosteloos invullen.

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)
In een EVC stel je een portfolio samen. Dat is een map waarin je met bewijzen aantoont in hoeverre je voldoet aan de verschillende competenties die een medisch pedicure moet beheersen. In een zogenoemd assessment gaan assessoren vervolgens het gesprek met jou aan over jouw portfolio. In dat gesprek willen de assessoren doorgronden of de bewijslast echt van jou is en in welke mate je die ervaring hebt. Na het assessment krijg je de uitslag, die bestaat uit een plan waarin staat welke onderdelen je nog moet doen, voordat je het branchediploma medisch pedicure kunt ontvangen. Dat kan dus per persoon verschillen. Voordeel hiervan is dat je zaken die je in het verleden al eigen hebt gemaakt, niet opnieuw hoeft te doorlopen. Vraag naar de mogelijkheden bij een opleidingsinstituut bij jou in de buurt. 

Handige linkjes