19 december 2021

Lockdown pedicurebranche, voetzorg vanuit Wkkgz toegestaan

De persconferentie van zaterdag 18 december 2021 heeft een volledige sluiting voor niet-medische contactberoepen tot gevolg, geldig tot 14 januari 2022. Behandelingen vanuit de Wkkgz mogen wél plaatsvinden.

Publicatie uit de Staatscourant laat hierover het volgende zien: 'van het verbod zijn uitgezonderd contactberoepen ten behoeve van zorg van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg'. Op deze webpagina van de Rijksoverheid wordt bovendien gesteld dat pedicures medisch noodzakelijke behandelingen mogen uitvoeren. Deze pedicurebehandelingen vallen uiteraard (ook) onder de Wkkgz.

Door het verlenen van voetzorg nemen wij onze verantwoordelijkheid en ontlasten we de eerste- en tweedelijnszorg.

Download handhavingsverklaring

Behandelen vanuit de Wkkgz:

 • Je valt onder de Wkkgz als je handelingen verricht als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Je valt onder de Wkkgz als je als medisch pedicure óf pedicure 'medisch noodzakelijke behandelingen' of medische voetzorg uitvoert; 
 • Je valt onder de Wkkgz als individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen ten gevolge van de behandeling, door het gebruik van apparatuur / instrumentarium.

Een groot deel van pedicurebehandelingen valt onder deze voorwaarden van de Wkkgz.

Let op:

 • 'Medisch noodzakelijke behandelingen' of 'medische voetzorg' gaat verder dan alleen gecontracteerde en/of diabetische voetzorg (denk bijvoorbeeld aan de wegingskaders van vorige lockdown);
 • Behandelingen gericht op uiterlijke verzorging en wellness, zoals bijvoorbeeld het gebruik van gel- en/of nagellak, massage, scrub en/of voetmaskers, vallen niet onder de Wkkgz. Deze handelingen zijn gedurende de lockdown niet toegestaan. 
 • Behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten en/of frezen vallen onder de Wkkgz. Denk hierbij aan het knippen van nagels of frezen van eelt. 

Bekijk de Wkkgz zelftest 

Maatregelen voor pedicures en medisch pedicures:

 • Er geldt een lockdown voor niet-medische contactberoepen tot 14 januari 2022;
 • Pedicures en medisch pedicures mogen wél werken als de behandeling valt onder de zorgkaders van de Wkkgz;
 • Mondmaskerplicht voor cliënten tijdens totale cliëntcontact;
 • Houd (zoveel als mogelijk) anderhalve meter afstand.

Let op:

 • Er geldt géén registratieplicht;
 • Er is geen coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig;
 • De gezondheidscheck (de zes vragen uit de covid-19 protocollen) is niet noodzakelijk;
 • Werk strikt volgens de Covid-19 protocollen van ProVoet.

Ga extra hygiënisch te werk

 • Was je handen vaak;
 • Hoest en nies in je elleboog; 
 • Schud geen handen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie;
 • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. Ook als je gevaccineerd bent;
 • Als een persoon uit jouw huishouden besmet is dan gaat hij of zij in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.

Waarom voetzorg zo belangrijk is tijdens een harde lockdown 
Na de harde lockdown van vorige winter toonde onderzoek duidelijk de pijnpunten aan, die ontstaan als medische voetzorg (gedeeltelijk) tot stilstand komt.

BEKIJK HIER DE UITKOMSt van het onderzoek 

ProVoet en de Wkkgz
Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingevoerd. Het doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de zorg door van de klachten te leren.

Het was lange tijd niet duidelijk of deze wet van toepassing zou zijn voor de pedicure en medisch pedicure. Vanaf 1 januari 2017 kwam er groen licht: álle zorgverleners, waaronder o.a. zzp'ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg, moeten aan de eisen van de Wkkgz moeten voldoen. Dat is ook de reden dat de Wkkgz wordt genoemd in onze Beroepscode.

O. Severens zaterdag, december 18, 2021 - 22:16

rivm staat al medisch noodzakelijk

M.A. Man zondag, december 19, 2021 - 16:35

?????

V.F. van Zanten-Hoogkamp zondag, december 19, 2021 - 20:43

Kan iemand ons in normaal Nederlands uitleggen wat het concreet betekent? Want ik kom er gewoon niet uit.

T.P.M. Kaspers zondag, december 19, 2021 - 21:26

Hallo,
Ik heb pas gebeld naar provoet en er werd mij verteld dat ik mensen met een medische reden mag behandelen, dat zijn dus mensen met diabetes, reuma en mensen met bijv likdoorns en ingroeiende nagels. Dus niet de mensen die komen vanwege cosmetische redenen.

E.J.M. Van Eijck zondag, december 19, 2021 - 22:14

Dus eigenlijk alle risico voeten toch?

T. De Vries maandag, december 20, 2021 - 01:03

En hoe zit het met hoogbejaarde cliënten, zonder voetproblematiek , die niet zelf hun voeten kunnen verzorgen ?? Heb voor deze wk maar even alle afspraken afgezegd. Provoet wees aub duidelijk

J.C.E. Van Wieren-van Lavieren maandag, december 20, 2021 - 07:14

Daar zou ik ook heel graag een duidelijk antwoord op willen. Zit net als zo velen van ons met deze cliënten die bij ons komen omdat zij dit echt zelf niet meer kunnen. Provoet kunt u ons aub in begrijpelijke taal laten weten of deze cliënten wel of niet geholpen mogen worden. Voor nu deze week ook afgezegd.

I.M.A. Breedeveld-van Rangelrooij dinsdag, december 21, 2021 - 08:35

Deze mag je behandelen.

G.M.H. Prins-Nijssen maandag, december 20, 2021 - 08:30

Goedenmorgen, mijns inzien mag je alleen werken als de behandelingen vergoed worden door een zorgverzekeraar (ZVW en WLZ zorg).
Waarom zegt ProVoet dat pedicures onder de Wkkgz vallen, als de minister van VWS heeft gezegd dat dit niet zo is? Het antwoord is dat wij het beeld van Minister Schippers van de zorg die (medisch) pedicures leveren, niet delen.
Ik snap dat ProVoet het niet eens is met Minister Schippers (ik ook niet trouwens), maar wie betaald de boete als je gecontroleerd word en je praktijk moet sluiten??!!

I.M.A. Breedeveld-van Rangelrooij dinsdag, december 21, 2021 - 08:36

De Rijksoverheid heeft een artikel geplaatst in de Staatscourant. Hierin wordt verwezen naar de Wkkgz.

A. Overmars maandag, december 20, 2021 - 09:19

Goedemorgen. Ik vind de regels zeer verwarrend voor m.n. basis pedicures. Wij vallen niet onder ZvW of Wlz. Heb de Wkkgz-zelftest gedaan.
Ja, ik geef beroepsmatig zorg
Ja, mijn inschrijving bij KvK is in orde
Ja, mijn cliënten lopen kans op schade door mijn handelen.
Maar bij de uitzonderingen staat dat je niet aan de verplichtingen van Wkkgz hoeft te voldoen als er geen sprake is van een medische pedicurebehandeling.
Vallen mijn normale (best wel noodzakelijke en niet cosmetische) behandelingen nu wel of niet onder de Wkkgz of mag ik alleen medisch noodzakelijke behandelingen uitvoeren?
Dank voor jullie werk voor ons, met vriendelijke groet,
Bertie Overmars

J. Schilperoort maandag, december 20, 2021 - 09:28

Ik geloof dat ik net zo als vele collega's antwoord willen, duidelijkheid omtrent het open blijven en behandelen van clienten. Clienten op leeftijd juist in deze tijd dat de oudere voet centraal staat en dat wij zien dat er heel veel ouderen tussen wal en schip vallen dat wij door ze te behandelen problemen kunnen constateren en hier actie op kunnen nemen.
vanmorgen bij de huisarts deze gaan zorg terug schalen wat betekent dat net zo als in lock down 2 ik te horen krijg ik durf niet te bellen naar de huisarts ik kan er toch niet terecht met alle gevolgen van dien.

DUS MIJN VRAAG IS GEEF DUIDELIJK AAN IN NORMALE TAAL WAT WE NU WEL MOGEN OF NIET MOGEN!

K. Van den Brom-de Jong maandag, december 20, 2021 - 10:47

Ik heb net gebeld met provoet en die geven aan dat alles wat met instrumenten gedaan wordt onder de wkkgz valt en de meeste behandelingen gewoon door mogen gaan. wel moest ik doen waar ik mezelf goed bij voel. Op de overheid staat medisch noodzakelijk maar dat zijn naar mijn gevoel niet alle klanten ondanks dat je instrumenten gebruikt. Eigenlijk moeten we nu dus toch zelf uitzoeken waar je je goed bij voelt. Ik vindt het onduidelijk maar meer dan dit krijg je op dit moment niet. Snap dat provoet druk is en er veel mee doet, maar weet t nog niet nu wie ik wel of niet zou moeten behandelen. Ik ben basis pedicure. En wat doen klanten als jij niet behandeld en de collega in het gebouw naast je wel.

T. De Vries maandag, december 20, 2021 - 11:01

Ik denk dat ik dan toch maar het RIVM opvolg . Daarin staat duidelijk " alleen medische noodzaak" . Ik kan het niet aan mijn klanten verkopen om de 1 wel en de ander niet te behandelen. Aangezien voor de klant de eigen voet al snel een medische noodzaak is. Bij de vorige lockdown heb ik op verwijzing vd huisarts en podoloog de noodzakelijke behandelingen gedaan, zodat ik bij controle in iedergeval mijzelf kan verantwoorden

L.G.M.A.H. Tieland maandag, december 20, 2021 - 12:24

Hierboven in de tekst van ProVoet zelf staat de link naar de 'zelftest' van het ministerie van VWS. Dan is direct helder welke pedicurezorg wel en welke niet onder de Wkkgz valt.
De pedicurezorg die verleend wordt in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) valt onder de Wkkgz, zoals de pedicurezorg in de verpleeghuizen.
De pedicurezorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, dat zijn de medisch noodzakelijke pedicurebehandeling conform het behandelplan van de podotherapeut (diabetische voetzorg onder contract).

In het document van VWS is dit te lezen onder 'Uitzonderingen' bij 'k' en heel belangrijk: vervolgens onderaan datzelfde lijstje als toevoeging bij 'Let op'.

V.F. van Zanten-Hoogkamp maandag, december 20, 2021 - 12:40

Ik heb die zelftest ook al eens gedaan. Mijn conclusie was: weet nu net zoveel als voor de zelftest.
Ik begrijp dat ik in Wlz-huizen mag werken. Dat is mijn probleem ook niet. Mijn probleem is juist al mijn overige klanten en wat valt er nu precies onder de Zvw. Is dit alleen gecontracteerde voetzorg?
En wat valt nu precies onder "medisch noodzakelijke behandeling of voetzorg". Is hier ergens een duidelijke omschrijving van??? Want zoals iemand hier al eerder aangaf, onze klanten vinden hun voeten al snel medisch noodzakelijk te behandelen.
Kortom: PROVOET HELP!!!! Wij willen duidelijkheid!!! En dus géén ambtelijke taal!

A.A.C. van Elst maandag, december 20, 2021 - 12:41

Waar blijven de antwoorden op boven gestelde vragen? ,Dit zijn ook mijn vragen.Geef duidelijkheid met voorbeelden of een lijstje met wel en niet.

merijn.meivoge… maandag, december 20, 2021 - 13:00

Voor de leden hierboven die het lastig vinden om dit nieuwsbericht rond de Wkkgz en 'medisch noodzakelijk' correct te interpreteren: je kunt sowieso gebruik maken van het wegingskader voor pedicures (medisch pedicures hebben een ander wegingskader) > hier te vinden. We zijn intern nog aan het kijken of we dit wegingskader verder uitbreiden / versoepelen, omdat behandelen vanuit de Wkkgz verder gaat dan medisch noodzakelijk alleen. Zodra daar meer over bekend is, wordt dat met jullie gedeeld (op website, nieuwsbrief, Facebook etc).

Ondanks dat het pedicureberoep strikt juridisch gezien geen medisch beroep is verlenen wij wel (voet)zorg! En daar gaat het nu om, tijdens de harde lockdown. Houd dat dus in je achterhoofd als je jezelf nu afvraagt: deze cliënt wel of niet behandelen.

K. Van den Brom-de Jong maandag, december 20, 2021 - 14:59

Het interpeteren met zoveel verschillende berichten is ook lastig. Volgens de persoon aan de telefoon vanochtend valt alles wat met instrumenten behandeld wordt onder de wkkgz en mogen dus bijna alle handelingen worden uitgevoerd, alleen cosmetisch niet zoals bijv.
lakken. Ik heb aangegeven gewoon standaard pedicure te zijn en volgens de standaarden te werken maar he dus niet met zvw of zo te maken. Echter is lang niet alles wat je met instrumenten doet medisch noodzakelijk. En omdat er wordt gezegd dat we het zelf moeten inschatten en kijken wat voor ons goed voelt krijg je veel verschillende manieren van werken. Alleen het wegingskader in de vorige Lockdown was veel duidelijker. Hoop toch snel op nog meer duidelijkheid via een nieuwsbrief.

A.M.E. Nolte-Geene maandag, december 20, 2021 - 16:15

bedankt voor je reactie. het probleem is inderdaad het interpreteren Een interpretatie is een persoonlijk, beredeneerd oordeel van die waarnemingen. Het blijft dus lastig. En ieder bekijkt het vanuit zijn eigen invalshoek.

C.B.M.L. Kuiper-van den Bergh maandag, december 20, 2021 - 22:34

Erg onduidelijk allemaal. Help en snel aub......