Overslaan en naar de inhoud gaan

19 december 2021

Lockdown pedicurebranche, voetzorg vanuit Wkkgz toegestaan

De persconferentie van zaterdag 18 december 2021 heeft een volledige sluiting voor niet-medische contactberoepen tot gevolg, geldig tot 14 januari 2022. Behandelingen vanuit de Wkkgz mogen wél plaatsvinden.

Publicatie uit de Staatscourant laat hierover het volgende zien: 'van het verbod zijn uitgezonderd contactberoepen ten behoeve van zorg van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg'. Op deze webpagina van de Rijksoverheid wordt bovendien gesteld dat pedicures medisch noodzakelijke behandelingen mogen uitvoeren. Deze pedicurebehandelingen vallen uiteraard (ook) onder de Wkkgz.

Door het verlenen van voetzorg nemen wij onze verantwoordelijkheid en ontlasten we de eerste- en tweedelijnszorg.

Download handhavingsverklaring

Behandelen vanuit de Wkkgz:

 • Je valt onder de Wkkgz als je handelingen verricht als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Je valt onder de Wkkgz als je als medisch pedicure óf pedicure 'medisch noodzakelijke behandelingen' of medische voetzorg uitvoert; 
 • Je valt onder de Wkkgz als individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen ten gevolge van de behandeling, door het gebruik van apparatuur / instrumentarium.

Een groot deel van pedicurebehandelingen valt onder deze voorwaarden van de Wkkgz.

Let op:

 • 'Medisch noodzakelijke behandelingen' of 'medische voetzorg' gaat verder dan alleen gecontracteerde en/of diabetische voetzorg (denk bijvoorbeeld aan de wegingskaders van vorige lockdown);
 • Behandelingen gericht op uiterlijke verzorging en wellness, zoals bijvoorbeeld het gebruik van gel- en/of nagellak, massage, scrub en/of voetmaskers, vallen niet onder de Wkkgz. Deze handelingen zijn gedurende de lockdown niet toegestaan. 
 • Behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten en/of frezen vallen onder de Wkkgz. Denk hierbij aan het knippen van nagels of frezen van eelt. 

Bekijk de Wkkgz zelftest 

Maatregelen voor pedicures en medisch pedicures:

 • Er geldt een lockdown voor niet-medische contactberoepen tot 14 januari 2022;
 • Pedicures en medisch pedicures mogen wél werken als de behandeling valt onder de zorgkaders van de Wkkgz;
 • Mondmaskerplicht voor cliënten tijdens totale cliëntcontact;
 • Houd (zoveel als mogelijk) anderhalve meter afstand.

Let op:

 • Er geldt géén registratieplicht;
 • Er is geen coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig;
 • De gezondheidscheck (de zes vragen uit de covid-19 protocollen) is niet noodzakelijk;
 • Werk strikt volgens de Covid-19 protocollen van ProVoet.

Ga extra hygiënisch te werk

 • Was je handen vaak;
 • Hoest en nies in je elleboog; 
 • Schud geen handen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie;
 • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. Ook als je gevaccineerd bent;
 • Als een persoon uit jouw huishouden besmet is dan gaat hij of zij in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.

Waarom voetzorg zo belangrijk is tijdens een harde lockdown 
Na de harde lockdown van vorige winter toonde onderzoek duidelijk de pijnpunten aan, die ontstaan als medische voetzorg (gedeeltelijk) tot stilstand komt.

BEKIJK HIER DE UITKOMSt van het onderzoek 

ProVoet en de Wkkgz
Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingevoerd. Het doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de zorg door van de klachten te leren.

Het was lange tijd niet duidelijk of deze wet van toepassing zou zijn voor de pedicure en medisch pedicure. Vanaf 1 januari 2017 kwam er groen licht: álle zorgverleners, waaronder o.a. zzp'ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg, moeten aan de eisen van de Wkkgz moeten voldoen. Dat is ook de reden dat de Wkkgz wordt genoemd in onze Beroepscode.