19 januari 2021

Ook pedicures mogen ‘medisch noodzakelijke voetzorg’ verlenen

Goed nieuws voor de branche! Naast medisch pedicures mogen nu ook pedicures 'medisch noodzakelijke voetzorg' verlenen volgens het wegingskader*, uiteraard indien zij zich strikt aan de Covid-19 protocollen houden. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Op deze webpagina van de Rijksoverheid is de zin te lezen: ‘een pedicure mag bijvoorbeeld wel een medisch noodzakelijke behandeling uitvoeren’. Lobby’s en nieuw overleg met de overheid en VNO-NCW leidden tot nieuwe inzichten en besluiten. Deze zin kan vanaf nu dus letterlijk geïnterpreteerd worden.

*Let op (voor pedicures is deze situatie nieuw): elke afzonderlijke, mogelijke behandeling dient eerst gewogen te worden aan de hand van het wegingskader.
Ga naar het wegingskader voor de pedicure en lees alles goed door

Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 besloot de overheid dat alleen medisch pedicures (en KRP-geregistreerde pedicures met aantekening DV/RV) medisch noodzakelijke voetzorg mochten toepassen. De voorwaarden van toen waren in eerste instantie ook sinds 15 december jl. weer van kracht. Naar aanleiding van de formulering op de website van de Rijksoverheid bleef ProVoet nadrukkelijk aandacht vragen voor de situatie rond medisch noodzakelijke voetzorg in onze branche. Met het gewenste resultaat. Het wegingskader is vanaf nu leidend voor de gehele branche, in het geval van medisch noodzakelijke voetzorg.

Wat als je niet medisch noodzakelijk wilt behandelen?
Indien de pedicure heeft besloten om geen werkzaamheden uit te voeren gedurende de coronacrisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een collega-pedicure.

Alleen medisch noodzakelijk: pedicures en medisch pedicures blijven in principe gesloten
ProVoet lobbyt al tijden voor totale openstelling van de gehele branche tijdens lockdowns. Wij zijn van mening dat niet alleen medisch noodzakelijke voetzorg veilig kan plaats vinden in de anderhalve meter samenleving, maar alle behandelingen! Hoewel bovenstaande nieuwe ontwikkeling weer een positieve stap in de goede richting is, blijven wij voortdurend aandacht vragen voor het heropenen van de gehele branche. Voor nu hameren wij er nogmaals op dat alleen medisch noodzakelijke voetzorg behandeld mag worden volgens het wegingskader en de Covid-19 protocollen.

Hieronder vatten wij nogmaals de situatie t/m 9 februari samen:
•    Voetbehandelingen gericht op uiterlijke verzorging zijn verboden.
•    Pedicures die behandelen vanuit de Wlz en de Zorgverzekeringswet mogen voetzorg verlenen.
•    Pedicures, medisch pedicures en KRP-geregistreerde pedicures met aantekening DV/RV mogen 'medisch noodzakelijke voetzorg' verlenen. Uitsluitend volgens het wegingskader en met inachtneming van de Covid-19 protocollen.

Bovenstaande punten zijn tot stand gekomen vanuit direct overleg met de overheid. 

Hanteer strikt de covid-19 protocollen in je praktijk

Hanteer strikt de covid-19 protocollen tijdens ambulant werk

ProVoet stelde ook een handhavingsverklaring op. In de handhavingsverklaring staat de juridische situatie voor pedicurewerkzaamheden tijdens de nieuwe lockdown beschreven. Behandel je momenteel 'medisch noodzakelijk'? Print het document uit en laat het bij eventuele handhavingsacties zien. 

Ga naar de handhavingsverklaring 

W.T.M. Löwenthal-Polman woensdag, januari 20, 2021 - 11:16

Goedemorgen,
kunnen jullie aan mij uitleggen hoezo de pedicure nu pas medisch noodzakelijke zorg mag geven aan haar vaste klanten, ( met in acht nemen van alle protocollen en wegingskaders) terwijl deze info al op de site van de Rijksoverheid stond op 16-12-2020.
Ik snap hier nm helemaal niets van.

merijn.meivoge… woensdag, januari 20, 2021 - 15:00

Goedendag. Vanaf het eerste moment van de nieuwe lockdown (16 december jl.) moest ProVoet wederom toestemming aan de overheid vragen. De vraag: gelden de voorwaarden van medisch noodzakelijke voetzorg tijdens de nieuwe lockdown nog steeds? Dat dit opnieuw bepaald moest worden heeft te maken met een juridische zaak: de coronawet is vanaf 1 december jl. van kracht en heeft de model noodverordening vervangen (waarin onze oude, juridische situatie omschreven stond).

De overheid gaf uiteindelijk weer groen licht. Alles kon tegen dezelfde voorwaarden doorgaan. Maar kwam vervolgens zelf met dat zinnetje op hun website wat bij veel leden tot verwarring leidde. Wij wezen de overheid erop dat hun zin tot heel veel verwarring leidde en niet in lijn is met de situatie uit lockdown 1. Terwijl ze nou net groen licht hadden gegeven om wederom, tegen de zelfde voorwaarden, medisch noodzakelijk te mogen handelen.

ProVoet moest wederom achterhalen hoe de vork nu exact in de steel zat en dan ben je in deze tijd zo een maand verder. Let op: de overheid heeft met het formuleren van deze zin nooit onderscheid willen maken tussen pedicures of medisch pedicures. Zij spreken niet snel in 'jargon' als het op onze branche aankomt, maar hebben het gewoon over 'pedicures' in het algemeen. Toch bood het ons nieuwe aanknopingspunten en zo geschiedde dat we uiteindelijk deze aanpassing bereikten.
 

W.T.M. Löwenthal-Polman woensdag, januari 20, 2021 - 18:10

Dank voor jullie antwoord.

A. Hesselink woensdag, januari 20, 2021 - 23:02

Goedendag, in uw mededeling (19 januari 2021) omtrent het wel of niet mogen werken tijdens 'Lockdown' staat de regel; 'Pedicures die tegen betaling zorg verlenen op basis van de Zorgverzekeringwet of de Wet langdurige zorg (Wlz) mogen ook hun werkzaamheden uitvoeren.'

Omdat er nog steeds veel onduidelijkheid onder de pedicures (niet medisch) bestaat, zou ik graag willen weten hoe ik dit nu moet interpreteren. Mag een pedicure (niet medisch) na eigen inzicht een cliënt helpen met een extra verhoogd risico dan wanneer deze geen behandeling zou krijgen?

merijn.meivoge… donderdag, januari 21, 2021 - 10:02

Een pedicure (niet-medisch) mag medisch noodzakelijke voetzorg toepassen STRIKT volgens het wegingskader en zich houdend aan de Covid-19 protocollen. 

B. Sital donderdag, januari 21, 2021 - 18:38

Kan ik hieruit concluderen dat klanten met een medische noodzaak die ''normaal'' betaalden, ook mogen komen? (dus geen zorgverzekeringswet/instelling van toepassing)

G.C.M. van der Heijden-Verbakel zondag, januari 24, 2021 - 15:04

Deze vraag had ik ook inderdaad.

W. Van Aerle-Maas zondag, januari 24, 2021 - 16:08

Heel onduidelijk allemaal! Is nagels knippen en eelt verwijderen cosmetische? Totdat iemand van te lange nagels en teveel eelt allerlei complicaties krijgt.. Dan wordt het medisch?

A.E. Hoek dinsdag, januari 26, 2021 - 23:01

Client wordt door de verpleegkundige van de huisarts door verwezen naar de pedicure om de Onychomycose aan digi 5 te behandelen. Door de dikte schuurt deze tegen de digi 4 en veroorzaakt een pijnlijke plek en kan een beschadiging aan de huid geven. Vraag: mag ik een hele pedicure behandeling geven of is het alleen toegestaan om de digi 5 te behandelen.

sybill ritter woensdag, januari 27, 2021 - 15:20

Zojuist een aanvaring gehad met client over het wel/niet dragen van mondmasker door de client. Kunnen jullie het protocol aanpassen met (iir) mondmaskerverlpichting?

L.W.F. Bosch donderdag, januari 28, 2021 - 13:50

Dat is idd ook mijn vraag: mogen de niet medisch pedicures de klachtbehandelingen, zoals kloven, ingroeiende teennagels, likdoorns en verdikte nagels, uitvoeren bij de gewone betalende klant? Deze behandelingen voorkomen ook complicatie's?