Overslaan en naar de inhoud gaan

19 januari 2021

Ook pedicures mogen ‘medisch noodzakelijke voetzorg’ verlenen

Goed nieuws voor de branche! Naast medisch pedicures mogen nu ook pedicures 'medisch noodzakelijke voetzorg' verlenen volgens het wegingskader*, uiteraard indien zij zich strikt aan de Covid-19 protocollen houden. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Op deze webpagina van de Rijksoverheid is de zin te lezen: ‘een pedicure mag bijvoorbeeld wel een medisch noodzakelijke behandeling uitvoeren’. Lobby’s en nieuw overleg met de overheid en VNO-NCW leidden tot nieuwe inzichten en besluiten. Deze zin kan vanaf nu dus letterlijk geïnterpreteerd worden.

*Let op (voor pedicures is deze situatie nieuw): elke afzonderlijke, mogelijke behandeling dient eerst gewogen te worden aan de hand van het wegingskader.
Ga naar het wegingskader voor de pedicure en lees alles goed door

Ondernemersplan

Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 besloot de overheid dat alleen medisch pedicures (en KRP-geregistreerde pedicures met aantekening DV/RV) medisch noodzakelijke voetzorg mochten toepassen. De voorwaarden van toen waren in eerste instantie ook sinds 15 december jl. weer van kracht. Naar aanleiding van de formulering op de website van de Rijksoverheid bleef ProVoet nadrukkelijk aandacht vragen voor de situatie rond medisch noodzakelijke voetzorg in onze branche. Met het gewenste resultaat. Het wegingskader is vanaf nu leidend voor de gehele branche, in het geval van medisch noodzakelijke voetzorg.

Wat als je niet medisch noodzakelijk wilt behandelen?
Indien de pedicure heeft besloten om geen werkzaamheden uit te voeren gedurende de coronacrisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een collega-pedicure.

Alleen medisch noodzakelijk: pedicures en medisch pedicures blijven in principe gesloten
ProVoet lobbyt al tijden voor totale openstelling van de gehele branche tijdens lockdowns. Wij zijn van mening dat niet alleen medisch noodzakelijke voetzorg veilig kan plaats vinden in de anderhalve meter samenleving, maar alle behandelingen! Hoewel bovenstaande nieuwe ontwikkeling weer een positieve stap in de goede richting is, blijven wij voortdurend aandacht vragen voor het heropenen van de gehele branche. Voor nu hameren wij er nogmaals op dat alleen medisch noodzakelijke voetzorg behandeld mag worden volgens het wegingskader en de Covid-19 protocollen.

Hieronder vatten wij nogmaals de situatie t/m 9 februari samen:
•    Voetbehandelingen gericht op uiterlijke verzorging zijn verboden.
•    Pedicures die behandelen vanuit de Wlz en de Zorgverzekeringswet mogen voetzorg verlenen.
•    Pedicures, medisch pedicures en KRP-geregistreerde pedicures met aantekening DV/RV mogen 'medisch noodzakelijke voetzorg' verlenen. Uitsluitend volgens het wegingskader en met inachtneming van de Covid-19 protocollen.

Bovenstaande punten zijn tot stand gekomen vanuit direct overleg met de overheid. 

Hanteer strikt de covid-19 protocollen in je praktijk

Hanteer strikt de covid-19 protocollen tijdens ambulant werk

ProVoet stelde ook een handhavingsverklaring op. In de handhavingsverklaring staat de juridische situatie voor pedicurewerkzaamheden tijdens de nieuwe lockdown beschreven. Behandel je momenteel 'medisch noodzakelijk'? Print het document uit en laat het bij eventuele handhavingsacties zien. 

Ga naar de handhavingsverklaring